دکترگیاهی را در اینستاگرام دنبال کنید

ورود به اینستاگرام

موفقیت

1مطلب موجود می باشد.

مطالب مرتبط به حوزه ی موفقیت را در این بخش از محموعه ی دکتر گیاهی مشاهده کنید

doctoregiahi-karizmatik
سبک زندگی

7 روش افزایش تاثیرگذاری و کاریزماتیک بودن


وقتی قدرت این را ندارید که به دیگران حکم کنید و دستور بدهید، می توانید برای تاثیرگذاری بیشتر بر افراد از راه های روانشناختی زیرکانه ای استفاده…