دکترگیاهی را در اینستاگرام دنبال کنید

ورود به اینستاگرام

آبجو برای سنگ کلیه

1مطلب موجود می باشد.
sang-koliye
بیماری ها

کابوسی به نام سنگ کلیه


افرادی کلیه های سنگ ساز دارند و بیشتر از دیگران در معرض این درد قرار دارند. ما امروز قصد داریم برای شما همراهان عزیز دکتر گیاهی از…