دکترگیاهی را در اینستاگرام دنبال کنید

ورود به اینستاگرام

آتش زدن کبد

1مطلب موجود می باشد.
تغذیه-کبد-چرب
تغذیه سالم

کبد را با این 8 اشتباه آتش نزنید!


این کبد است که متابولیسم داروها را در بدن انجام می دهد.و گاهی شما با اشتباهات ناآگاهانه خود بجای کمک به کبد فقط کارش را سخت تر…