دکترگیاهی را در اینستاگرام دنبال کنید

ورود به اینستاگرام

آمار زسمی یکشنبه 10 فروردین کرونا در ایران به تفکیک استان

1مطلب موجود می باشد.
doctoregiahi-amare 10farvardin
آخرین اخبار

آمار یکشنبه 10 فروردین کرونا در ایران


شیوع کرونا در ۱۳ استان نزولی شد ! حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت: ?شیوع کرونا در ۱۳ استان روند کاهشی یافته است و در بسیاری از روستاها…