دکترگیاهی را در اینستاگرام دنبال کنید

ورود به اینستاگرام

boronshite riye

1مطلب موجود می باشد.
doctoregiahi-bronshit
بیماری ها

برونشیت ریه دارید یا خیر؟


بیماری برونشیت به نای و نایژه ها آسیب می رساند و بهتر است نشانه های برونشیت را بدانید تا در صورت ابتلا به آن روش های درمانی…