دکترگیاهی را در اینستاگرام دنبال کنید

ورود به اینستاگرام

favi piravir

1مطلب موجود می باشد.
فاویپیراویر
بیماری ها

تاثیر فاوی پیراویر برای کرونا اثبات شد


پزشکان چینی توانستند تاثیرگذازی دارویی به نام فاوی پیراویر را برای مقابله با کرونا به اثبات برسانند ! تاثیر مثبت داروی فاوی پیراویر برای مقابله با کرونا…