دکترگیاهی را در اینستاگرام دنبال کنید

ورود به اینستاگرام

haneta virus

1مطلب موجود می باشد.
doctoregiahi-haneta virus
بیماری ها

ماجرای ویروس هانتا چیست؟


?در حالی که جهان با ویروس کرونا رویاروی شده است، انتشار خبر مرگ یک چینی به دلیل ابتلا به ویروس هانتا در فضای مجازی مورد توجه قرار…