دکترگیاهی را در اینستاگرام دنبال کنید

ورود به اینستاگرام

mane masrafe pranol

1مطلب موجود می باشد.
پروپرانولول
بیماری ها

کاربرد و عوارض مصرف پروپرانولول


داروی پروپرانول داروییست که به صورت قرص عرضه میشود و دارای منع مصرف های خاصی میباشد. نام تجاری دارو: ایندرال نام رایج دارو: پروپرانولول – Propranolol توجه: مطلبی که…